GPEX-logo

Duurzaamheid

Milieubeleid Gpex

De maatschappij waarin we leven is steeds complexer omdat we ons meer bewust worden van de beperkingen aan natuurlijke hulpbronnen.  GPEX is een handelsonderneming in gebruikte kopieermachines en toebehoren over de hele wereld. In haar bedrijfsvoering streeft GPEX ernaar om een positieve bijdrage te leveren aan het milieu en haar milieubelasting te minimaliseren. Dit houdt in dat…

  • …GPEX geeft kopieermachines een tweede leven, verlengt hiermee de economische levensduur en verminderd de vraag naar nieuwe apparatuur en grondstoffen.
  • …GPEX wil langdurig een verantwoorde partner zijn in de circulaire economie van kopieermachines.
  • …GPEX streeft naar een continue omzetgroei en naar het continue verminderen van haar milieubelasting door te voldoen aan de wetgeving (waaronder WEEE en wet milieubeheer, afvalstoffen) en eisen van toeleveranciers, afnemers, medewerkers en dienstverleners.
  • …GPEX brengt de milieuaspecten van transport, restafval, papier, karton, hout, plastics, gas en elektra meetbaar in kaart en werkt met een gecertificeerd milieumanagementsysteem (ISO14001). Het management ontvangt en beoordeelt per kwartaal de rapportage. Met de organisatie worden verbeteringen geïdentificeerd en ingevoerd.
 

De milieudoelstellingen van GPEX zijn:

  • Hergebruik van papier, plastic, hout.
  • Afvalverwerking vindt uitsluitend plaats door ISO 14001 gecertificeerde leveranciers.
  • Gebruik van gas, elektra en CO2 (transport) per machine per kwartaal te verminderen.
  • Export leveringen 98% conform WEEE-richtlijnen uitgevoerd.
  • GPEX werkt conform ISO14001 en houdt het milieumanagementsysteem actueel.
  • Het milieumanagement systeem rapporteert over deze doelstellingen en geeft aan welke verbeteringen en/of hogere doelstellingen haalbaar zijn.
 

Iedere medewerker van GPEX is op enigerlei wijze betrokken bij het beïnvloeden van het milieu. Het milieumanagement systeem geeft aan welke milieuaspecten bij de bedrijfsprocessen geïdentificeerd zijn en welke functies mede het milieueffect bepalen. Hoe klein ook; iedere medewerker is verantwoordelijk voor de milieueffecten bij zijn werkzaamheden. Iedereen kan voorstellen aanleveren om milieubelasting te verminderen.

Met inbreng vanuit de diverse functies zal de kwaliteitsmedewerker periodiek (per kwartaal) de milieumanagement rapportage opstellen inclusief verbeteringsvoorstellen en deze voorleggen aan het management. Het management zal de rapportage beoordelen en aan de organisatie communiceren welke verbeteringen zijn goedgekeurd voor invoering. Ad-hoc zullen andere management functionarissen de kwartaalrapportages analyseren en waar nodig becommentariëren en/of aanpassen.