GPEX-logo

Duurzaamheid

Milieubeleid Gpex

GPEX is zich bewust van de wereldwijde beperking aan natuurlijke hulpbronnen en wil daar verantwoordelijk mee om te gaan. In haar bedrijfsvoering streeft GPEX ernaar om een positieve bijdrage te leveren aan het milieu en de milieubelasting te minimaliseren.
De visie van GPEX is dat:

  • …GPEX geeft kopieermachines een tweede leven. Hiermee wordt de economische levensduur verlengd en de vraag naar nieuwe apparatuur en grondstoffen verminderd.
  • …GPEX wil langdurig een verantwoorde partner zijn in de circulaire economie van kopieermachines en printers.
  • …GPEX streeft naar het continue verminderen van haar milieubelasting door te voldoen aan de wetgeving (waaronder WEEE en wet milieubeheer, afvalstoffen). Milieu eisen worden gesteld aan toeleveranciers, afnemers, medewerkers en dienstverleners.
  • …GPEX brengt de milieuaspecten van transport, restafval, papier, karton, hout, plastics, gas en elektra meetbaar in kaart en werkt met een gecertificeerd milieumanagementsysteem (ISO14001).

 

Concreet zijn de milieudoelstellingen van GPEX:

  • Hergebruik van papier, plastic, hout.
  • Afvalverwerking vindt uitsluitend plaats door ISO 14001 gecertificeerde leveranciers.
  • Gebruik van gas, elektra en CO2 (transport) per machine per kwartaal te verminderen.
  • Export leveringen 98% conform WEEE-richtlijnen uitgevoerd.
  • GPEX werkt conform ISO14001 en houdt het milieumanagementsysteem met continue verbeteringen actueel.

 

Alle medewerkers van GPEX zijn op enigerlei wijze betrokken bij het positief beïnvloeden  milieuaspecten bij de bedrijfsprocessen. Hoe klein ook; iedere medewerker draagt bij om de milieubelasting te verminderen.

Resultaten van milieu activiteiten.
GPEX registreert de impact van haar bedrijfsvoering op het milieu en berekent de CO2 belasting. Door de juiste maatregelen te nemen heeft GPEX in 2022 een de CO2 uitstoot met 15% verlaagd. GPEX als handelsonderneming toont aan dat haarvisie en missie een positieve bijdrage leveren aan het bewust omgaan met de beperkte hulpbronnen.

Vanzelfsprekend is het verlengen van de levensduur van gebruikte kopieermachines positief voor onze leefomgeving maar dit hoeft niet onnodig nader te worden gekwantificeerd.
GPEX vindt het belangrijk om steeds meer gebruikte machines een tweede leven te geven en de afval stroom te vertragen en te verminderen. Met vestigingen in Nederland en Italie behaalt GPEX jaarlijks een flinke volume groei. Vele afnemers in de export markt versterken de keten voor hergebruik van kopieermachines. De komende jaren zal GPEX het hergebruik van kopieermachines en printers op verantwoorde wijze blijven ontwikkelen en stimuleren.     

Download our copier stocklist

Or contact us directly